Algemene Voorwaarden

 

MRTfotografie,

Leusden,

Tel.: 06-22277959,

e-mail: info@mrtfotografie.nl

KvK: 32169756

BTW:NL001956344B29

Rekening: NL89INGB0003309125

 

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

BETALINGEN

 

De klant dient de facturen van MRTfotografie te controleren op onjuistheden alvorens deze betaald worden.

De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. 

 

FOTOSESSIES

 

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden.

In geval van annulering van de afspraak voor de fotosessie door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Indien de datum van de afspraak gewijzigd wordt binnen 2 weken tot de fotosessie, kan hiervoor 50% van de kosten van de fotosessie in rekening gebracht worden.

 

PRODUCTEN

 

Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoalbums en -boekjes etc. worden pas bij de leverancier besteld na ontvangst van betaling.

Indien fotoproducten beschadigd worden ontvangen dient de klant dit binnen 1 dag kenbaar te maken aan de fotografe.

Voor optimale kleurbewerkingen en -weergaven werkt de fotografe met een professioneel gekalibreerd beeldscherm. De vaklaboratoria waar de fotoproducten door de fotografe worden besteld zijn met zorg geselecteerd, waardoor er geen of minimale kleurverschillen optreden.

Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto's anders ervaart.

De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft geen recht op een nieuw product, terugstorting van betaling of andere vergoeding.

Bij aanschaf van een USB-stick is de fotografe niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren en helderheid wanneer de fotoproducten elders worden besteld. Alleen bij bestellingen verwerkt door MRTfotografie kan kleurechtheid en hoogwaardige kwaliteit worden gegarandeerd.

 

CADEAUBONNEN

 

Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na uitgiftedatum en niet inwisselbaar voor contanten. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van MRTfotografie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

 

WORKSHOPS, cursussen en coaching

 

Om een afspraak voor een workshop/cursus of coaching, zowel  individueel als in een groep, te bevestigen dient het volledige bedrag van de workshop betaald te worden. Alleen na volledige betaling is de plek in de workshop/cursus/coaching bevestigd.

MRTfotografie heeft ten alle tijde het recht om een workshop/cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de betreffende workshop genomen worden. Aangemelde deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld en reeds gedane betalingen worden volledig teruggestort. In geval van annulering van deelname aan een workshop/cursus/coaching door de klant tot 14 dagen tot de workshop ontvangt de klant de helft van het totaalbedrag terug.  In geval van annulering door de klant binnen 14 dagen tot de workshop/cursus/coaching heeft de klant geen recht op terugstorting van de betaling.

Indien de workshop/cursus/coaching geannuleerd moet worden door MRTfotografie i.v.m. ziekte of overmacht krijgen de deelnemers de reeds gedane betaling volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor reeds gemaakte reiskosten, hotelreserveringen of het opnemen van vrije dagen, etc. MRTfotografie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade, diefstal en/of verlies van eigendommen van de deelnemers.

De deelnemer verklaart dat de eventuele papieren of digitaal toegezonden hand-outs voor eigen gebruik te bewaren en niet online te publiceren of op andere wijze te verspreiden.

 

AUTEURSRECHT

 

Het Auteursrecht van de foto's en teksten is ten alle tijden van de fotografe.

De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto's van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/sociale media/ etc.) en in drukwerk (zoals flyers/expositie etc.). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat gemaakte foto's van hem/haar of gezins- en/of familieleden gebruikt worden voor deze promotie doeleinden, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Geen uitsneden, geen collages of andere bewerkingen. Bij aanschaf van een USB-stick met digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor EIGEN gebruik. 

Het is niet toegestaan dat de klant fotobestanden, in welke vorm dan ook, opstuurt naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Ook is het niet toegestaan de digitale fotobestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

 

MRTfotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres enz., openbaar maken of doorgeven aan derden.


©2012 MRTfotografie / Marianne Rouwendal-Tollenaar| 

 Workshops | coaching | fotografie

 Op alle afbeeldingen & teksten op deze site berust auteursrecht. Reproductie alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tel.: 06-22277959 | K.v.K.: 32169756 | BTW: NL001956344B29